www.carte.sk

Vstup pre overenie platnosti EAN kódu
vernostného programu CARTE


Tu zadajte 13 - miestnu číselnú hodnotu umiestnenú pod čiarovým kódom (EAN) na zadnej strane karty: